2
Gebruiksaanwijzingen
return_top
Waarschuwingen met betrekking tot de
Wii-afstandsbediening

❶ Draag het polsbandje! Zorg dat alle spelers die de Wii-afstandsbediening gebruiken, het
Wii-polsbandje (RVL-018 of RVL-018A) dragen en dat het is vastgemaakt met de zekering. Wanneer de Wii-afstandsbediening door meerdere spelers wordt gedeeld, zorg dan dat iedereen die de afstandsbediening gebruikt de tijd neemt om het polsbandje goed om te doen. Het dragen van het Wii-polsbandje helpt te voorkomen dat de Wii-afstandsbediening door de kamer schiet als je deze per ongeluk loslaat tijdens het spelen.❷ Houd de Wii-afstandsbediening stevig vast en laat hem niet los! Zelfs wanneer je het
Wii-polsbandje draagt, dien je te zorgen dat je de Wii-afstandsbediening niet loslaat tijdens het spelen en dat je er niet meer mee zwaait dan nodig is. Bijvoorbeeld: de juiste manier om de bal los te laten in Wii Sports Bowling, is door de
B-knop los te laten op de Wii-afstandsbediening—LAAT DE Wii-AFSTANDSBEDIENING ZELF NIET LOS. Als je zoveel plezier hebt dat je begint te transpireren, neem dan even de tijd om je handen te drogen. Als je meer met de Wii-afstandsbediening zwaait dan nodig is en hem loslaat, kan het Wii-polsbandje mogelijk breken, en kun je de controle over de
Wii-afstandsbediening verliezen. Dit kan mensen om je heen verwonden of schade toebrengen aan voorwerpen.

Aanvullende informatie over het gebruik van het Wii-polsbandje

Tijdens het spelen met de Wii-afstandsbediening kun je af en toe snelle, krachtige bewegingen maken. Draag dus het
Wii-polsbandje om te voorkomen dat je per ongeluk de Wii-afstandsbediening loslaat en schade toebrengt aan de Wii-afstandsbediening of andere voorwerpen, of andere mensen verwondt.

Waarschuwingen met betrekking tot de speelomgeving

Geef jezelf voldoende ruimte! Je beweegt waarschijnlijk veel rond, wanneer je de
Wii-afstandsbediening gebruikt, dus zorg dat alle richtingen waarin je mogelijk beweegt, vrij zijn. Zorg dat meubels, voorwerpen en personen zich niet in je speelbereik bevinden, om te voorkomen dat je onder het spelen per ongeluk tegen ze aanstoot. Bovendien is het aan te raden om tenminste
1 meter afstand te nemen van de televisie, zoals uitgelegd in de Wii-handleiding.

Deze informatie is te vinden op www.nintendo.com/healthsafety.

back return next