17
Actie zijaanzicht②
return_top

●VERSTERKING VAN S.O.P.H.I.A.
Speciale uitrusting voor de versterking van S.O.P.H.I.A. kan worden verkregen door speciale Hoofdmutanten te verslaan aan het einde van elk niveau.

●BOORKIT
Dit draaiende mechanische hulpstuk oefent een verpletterende kracht uit op minder stevige muren en kan vijanden tot pulp vermalen.

●ZWEEFKIT
Wanneer deze kit is geïnstalleerd, kan S.O.P.H.I.A. zweven wanneer opnieuw op de Springen-knop wordt gedrukt terwijl S.O.P.H.I.A. nog niet is geland. Zweven maakt sprongen over grotere afstanden mogelijk.


Extra upgrades van Speciale uitrusting zijn theoretisch mogelijk en kunnen beschikbaar komen tijdens het verkennen.

De EN-meter (Energie) loopt volledig terug wanneer Speciale uitrusting wordt geactiveerd. De EN-meter kan worden hersteld of de maximumwaarde ervan kan worden vergroot met behulp van speciale items.

●ENERGIEGENERATOR
Hiermee kan eenmalig de maximale hoeveelheid energie worden vergroot die in S.O.P.H.I.A. kan worden opgeslagen.


back return next