4
Contactgegevens
return_top
Contactgegevens

Icon Games Entertainment
Arcade Sports

Email: support@icongames.com

Ondersteuning is beschikbaar in de volgende talen:

English

BELANGRIJKE INFORMATIE

Je hebt een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie aangeschaft om dit spel te gebruiken. Het gebruik van dit spel is onderhevig aan de serviceovereenkomsten, het veiligheidsbeleid voor Wii en de gedragsregels van de netwerkservices voor Wii.

Je Wii-systeem en dit spel zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met ongeoorloofde apparatuur. Dergelijk gebruik is mogelijk illegaal en kan inbreuk maken op je verplichtingen volgens de serviceovereenkomsten voor Wii. De garantie van Nintendo dekt geen gebreken aan of als gevolg van ongeoorloofde apparatuur en/of ongelicenseerde accessoires. Het gebruik van dergelijke apparatuur of accessoires kan leiden tot letsel bij jezelf of anderen en kan je Wii-systeem en de daarmee samenhangende services beschadigen en/of minder goed laten functioneren. Nintendo (en door Nintendo gelicenseerde partijen of distributeurs) is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van dergelijke apparatuur of ongelicenseerde accessoires.

Het kopiëren van een Nintendo-spel, handleiding of andere teksten die bij een Nintendo-spel horen, is illegaal en ten strengste verboden door nationale en internationale wetgeving voor intellectuele eigendommen. Het samenstellen van dergelijke documenten biedt je geen licentie of anderszins eigendomsrecht van die handleidingen of teksten.

ALLEEN VOOR LICENTIE EN GEBRUIK IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, ZWITSERLAND, AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND. GEBRUIK VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN, HET ONGEOORLOOFD KOPIËREN EN VERHUUR ZIJN VERBODEN.

© 2010 Icon Games Entertainment Ltd

TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THEIR

RESPECTIVE OWNERS.

Wii IS A TRADEMARK OF NINTENDO.

© 2010 Icon Games Entertainment Ltd

UNAUTHORISED REPRODUCTION PROHIBITED.

RVL-W4AP-EUR

back next