3
Internet
return_top
Algemene waarschuwingen
Om je privacy te beschermen, moet je tijdens de communicatie met andere spelers geen persoonlijke informatie prijsgeven, zoals je naam, telefoonnummers, geboortedatum, leeftijd, school, e-mail- of woonadres.

De overeenkomst voor gebruik van de
Wii-internetdiensten, die geldig is voor het online spelen met het Wii-systeem en waaruit het
Wii-privacybeleid en de gedragscode voortvloeien, is beschikbaar in de systeeminstellingen van het Wii-systeem en online op http://wii.nintendo-europe.com/terms.

Waarschuwingen met betrekking tot
het gebruik van WiiConnect24
Dit spel geeft je de mogelijkheid om verbinding te maken met het internet (WiiConnect24™), om op afstand te communiceren met vrienden. Houd bij het gebruik van WiiConnect24 rekening met het volgende.

 Door verbinding te maken met het internet, kunnen veel gebruikers de door jou opgegeven informatie (zoals de namen van je personages) zien. Gebruik daarom bij het invoeren van gegevens geen belangrijke informatie, aan de hand waarvan je kunt worden geïdentificeerd, of woorden die andere gebruikers als beledigend kunnen ervaren.

 Wii-nummers maken deel uit van een systeem waarmee je veilig kunt spelen met gebruikers die je goed kent en die jou goed kennen. Als je, bijvoorbeeld via internetforums, Wii-nummers uitwisselt met onbekenden, bestaat de kans dat je onverwachte gegevens of beledigende berichten ontvangt. Geef je Wii-nummer daarom niet aan personen die je niet kent.

 Laat je niet in met ongepaste activiteiten die overlast kunnen veroorzaken voor andere spelers, bijvoorbeeld door spelgegevens te vervalsen of op welke andere manier dan ook. Als zulk gedrag wordt vastgesteld, kan je de toegang tot deze service worden ontzegd.

 De spelservers van WiiConnect24 kunnen zonder kennisgeving tijdelijk ontoegankelijk zijn vanwege onderhoud. Daarnaast kunnen de services voor softwaretitels die compatibel zijn met WiiConnect24, in de toekomst worden beëindigd. Bezoek de website van Nintendo voor meer informatie.

Let op: Nintendo is niet aansprakelijk voor problemen als gevolg van het verbinden met WiiConnect24 of als gebruikers niet in staat zijn om een verbinding te maken.

back return next