10
Speluitleg
return_top
Met beweeg je. Druk op om tegen de klok in, of op om met de klok mee te draaien.
 • Tentakels verlengen
  Als je een organisme met een tentakel of lichaamsdeel van dezelfde kleur aanraakt, groeit de tentakel. Daarnaast neemt in de eindeloze stand en in de slangenstand je score toe. Draai rond om met je tentakels de juiste organismes aan te raken.
 • Schade
  Je organisme loopt schade op als een lichaamsdeel of tentakel in contact komt met een organisme van een andere kleur. Als je organisme schade oploopt, verlies je een leven en breekt de tentakel af op het punt waar hij geraakt is.
Opmerking: als een segmentcluster wordt beschadigd, keren de segmenten terug naar hun oorspronkelijke lengte maar breekt de tentakel niet. Je verliest dan echter wel een leven.
 • Speleinde
  Als je al je levens verloren hebt, is het spel voorbij. In het speleindescherm kun je een van de volgende opties kiezen.
MENU Terugkeren naar het hoofdmenu.
RETRY
(opnieuw proberen)
De huidige stand of het huidige level opnieuw proberen.
 • Voorwerpen
  Tijdens het spelen kun je de volgende drie voorwerpen vinden.
 • Hart
  Het hart herstelt één leven.
 • Wervelwindvoorwerp
  Als je een wervelwindvoorwerp oppakt, verschijnt er een energiebal die om je heen cirkelt. Hiermee kun je een wervelwind opwekken.
 • Samenknoopvoorwerp
  (alleen in de eindeloze stand en de slangenstand)
  Samenknoopvoorwerpen verkorten de tentakel waar ze mee in contact komen. Er zijn drie soorten die qua effect verschillen en respectievelijk 5, 10 of 20 segmenten van een tentakel kunnen verkorten.
Wervelwinden
Met een wervelwind kun je gedurende een korte tijd elk organisme dat je aanraakt absorberen. Pak een wervelwindvoorwerp en volg de onderstaande stappen om een wervelwind op te wekken.
 • Houd of ingedrukt om aanhoudend te draaien en wervelwindenergie op te bouwen.
  Opmerking: je verliest wervelwindenergie als je schade oploopt voordat je de wervelwind opwekt. Houd nogmaals een van de knoppen ingedrukt om opnieuw wervelwindenergie op te bouwen.
 • Laat de knop los als de wervelwindenergie rond je organisme is geconcentreerd om een wervelwind op te wekken.
 • Alle organismes die je raakt terwijl je een wervelwind uitvoert, worden geabsor-beerd. Na een korte tijd houdt de wervelwind op en worden de geabsorbeerde organismes aan je tentakels toegevoegd.
back next