12
Het resultatenscherm
return_top
Het resultatenscherm dat na afloop van een spelsessie verschijnt, verschilt per spelstand.
 • Resultatenscherm van de levelstand
  Het resultatenscherm van de levelstand wordt weergegeven als je een level hebt voltooid of geen levens meer hebt.
 • Level voltooid-scherm
  Het level is voltooid als al je tentakels de vereiste lengte hebben bereikt. De volgende zaken worden op het scherm weergegeven. Je kunt hier kiezen uit drie opties.
Verrichtingen
NO DAMAGE
(onbeschadigd)
Je hebt het level voltooid zonder schade op te lopen.
NO CYCLONE
(geen wervelwind)
Je hebt het level voltooid zonder een wervelwind te gebruiken.
ALL COMPLETED
(alles voltooid)
Je hebt de bovenstaande verrichtingen allebei behaald.
Opties
MENU Terugkeren naar het hoofdmenu.
RETRY
(opnieuw proberen)
Het huidige level opnieuw beginnen.
NEXT
(volgende)
Verdergaan naar het volgende level.
 • Speleindescherm
  In het speleindescherm kun je alleen kiezen tussen MENU en RETRY.
 • Resultatenscherm van de eindeloze stand en de slangenstand
  Het resultatenscherm wordt weergegeven als je al je levens hebt verloren. Kies MENU om terug te keren naar het hoofdmenu of RETRY om de huidige stand opnieuw te beginnen.
SCORE De score die je in deze spelsessie hebt behaald.
HIGH SCORE
(hoogste score)
Je hoogst behaalde score.
MAX LENGTH
(maximale lengte)
De grootste tentakellengte die je in deze spelsessie hebt bereikt.
Opmerking: als je met de tentakellengte of de score een nieuw record hebt gevestigd, hebben deze een roze kleur.
back return